Wednesday, April 16, 2008

اینجا که من را تکیه می دهد جای خوبیست. دنج است. بوی نم ، خاک و عطاری می دهد. گاهی کمی از یک جاییم زیرم می ماند. اما به یک پنجره دید دارد. می شود فهمید که هوا آفتابی است یا ابری. همینش خوب است. برایت ماجرای دستهای کوچک را بگویم که دیشب مرا میان خواب ربود....


امضا: بادبادک